benefits-of-crm-660x652

CRM – Customer Relationship Management là mô hình để quản lý các tương tác với các khách hang hiện tại và tương lai của 1 công ty. Việc quản lý này thường sử dụng công nghệ để tổ chức, tự động và đồng bộ các hoạt động sale, marketing, customer service và hỗ trợ kỹ thuật

Các loại hệ thống CRM

Marketing

Hệ thống CRM cho marketing sẽ theo dõi và đánh giá campaigns thông qua nhiều kênh khác nhau như email, search, social media, telephone và direct mail. Các hệ thống này sẽ theo dõi số lượng click, response, leads và deals

Customer service and support

CRM có thể được dung để tạo, assign và manage các yêu cầu do khách hang đưa ra, ví dụ như một phần mềm call center cho phép direct khách hang đến các chuyên viên. CRM cũng có thể dung để identify và reward các khách hàng thân thiết sau một khoảng thời gian.

Appointments

Appointment CRM tự động cung cấp các thời gian lịch hẹn phù hợp với khách hàng thông qua email hoặc web và sẽ được đồng bộ với lịch làm việc của representative hoặc agent

Small business

Đối với các doanh nghiệp nhỏ, hệ thống CRM có thể chỉ đơn giản gồm hệ thống quản lý contact tích hợp email, tài liệu, job, fax và schedule cho các tài khoản cá nhân. Các hệ thống CRM nhắm đến các thị trường nhất định thường tập trung vào quản lý các sự kiện và theo dõi mối quan hệ thay vì giá trị của ROI.

Social media

CRM thường tận dụng các mạng xã hội để gầy dựng mối quan hệ với khách hàng, một vài hệ thống CRM tích hợp các mạng xã hội phổ biến như Twitter, LinkedIn, Facebook và Google Plus để theo dõi và communicate với các khách hàng có nhu cầu đưa ý kiến, kinh nghiệm về công ty, sản phẩm và dịch vụ. Xu hướng nhận diện thông qua mạng xã hội cho phép các doanh nghiệp đưa ra quyết định chính xác hơn về việc cung ứng sản phẩm thích hợp

Non-profit and membership-based

Các hệ thống phi lợi nhuận và tổ chức dựa trên membership giúp theo dõi các hoạt động gây quỹ, demographics, membership levels, membership directory, volunteering và communication with individual

 

Advertisements