Đây là phần câu hỏi ôn tập môn hệ điều hành của thầy Lương Ngọc Khánh. Các câu trả lời sẽ được update tùy vào mức độ siêng của mình :)). Nội dung câu trả lời được tham khảo trong sách OS concept 7th edition. Phần trả lời có thể bị thiếu sót, nếu có phát hiện mình sai hoặc thiếu chỗ nào thì hãy để lại comment nha 😀

Câu 1: 3 mục đích chính của hệ điều hành:– Cung cấp giải pháp hợp lí để giải quyết các vấn đề về việc tạo và sử dụng hệ thống máy tính. – Thực thi các chương trình của người dùng và làm cho việc khắc phục các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng trở nên dễ dàng hơn (fundamental goal) – Quản lí, điều khiển và cấp phát các tài nguyên phần cứng phù hợp cho từng phần mềm, từng người dùng. Câu 2: Ưu điểm của multiprogramming? Hệ thống multiprogramming tăng cường khả năng tận dụng sức mạng của CPU bằng cách tổ chức, quản lí các công việc (code và data), nhờ đó CPU luôn có một công việc để thực thi. Ý tưởng của việc này đó là hệ điều hành lưu một số công việc trong bộ nhớ cùng lúc. Các công việc này có thể nằm trong một tập hợp các công việc khác nằm trong job pool – nơi chứa tất cả các công việc của hệ thống. Hệ điều hành pick và bắt đầu thực thi một công việc trong bộ nhớ. Tuy nhiên, công việc đó có thể cần phải chờ các công việc khác, ví dụ như sử dụng thiết bị I/O để có thể hoàn tất. Đối với hệ thống non-multiprogrammed, CPU chỉ đơn giản là chờ đợi. Trong hệ thống multiprogrammed, OS sẽ chuyển sang thực hiện một công việc khác, khi công việc đó cần phải chờ, CPU lại chuyển sang thực hiện công việc khác nữa, cứ như vậy được lặp đi lặp lại. Cuối cùng, công việc đầu tiên kết thúc quá trình chờ đợi và yêu cầu CPU trở lại thực thi nó. Vì vậy, tối thiểu có một công việc được thực thi nên CPU không bao giờ rãnh. Câu 3: Sự khác nhau chính giữa hệ thống mainframe và personal computer?

Mainframe

Personal Computer

  • Nhiều người dùng kết nối chung vào cùng một máy tính thông qua thiết bị đầu cuối.
  • Người dùng hệ thống này quan tâm đến việc chia sẽ tài nguyên và trao đổi thông tin
  • Hệ điều hành cho hệ thống này được thiết kế để tận dụng tối đa nguồn tài nguyên và đảm bảo không có người dùng nào được phép sử dụng nhiều tài nguyên hơn người khác.
  • Mục đích chủ yếu là để phục vụ cho nhu cầu làm việc (giải trí) với hiệu năng tối đa
  • Hệ điều hành được thiết kế theo hướng dễ sử dụng, chú ý vào hiệu suất, ít quan tâm đến việc tận dụng nguồn tài nguyên – phần cứng, phần mềm hiệu quả.

Câu 4: Trong môi trường multiprogramming và time-sharing, nhiều người dùng sử dụng hệ thống đồng thời. Nêu 2 vấn đề về bảo mật sẽ gặp trong trường hợp này.

  1. Tính an toàn của hệ thống có thể bị đe dọa vì time-sharing cần phải cung cấp các file hệ thống nằm trên đĩa cứng. Các tài nguyên của máy tính có thể bị sử dụng trái phép với mục đích ko thích hợp.
  2. Có nguy cơ dẫn đến tắc nghẽn (Deadlock) vì tiến trình này chờ tiến trình khác và ngược lại, làm cho hành động chờ đợi này kéo dài mãi mãi.

Advertisements